[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,303

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_2208  14/09/2565  ฯพณฯ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย พร้อมคณะ มอบตำราเรียน และอุปกรณ์เทควันโดให้ ม.อ.ปัตตานี  ผลิตบัณฑิต  เวียนภายใน
_2207  15/09/2565  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันมหิดล  พระราชพิธี  สื่อสารมวลชน
_2206  01/09/2565  เปิดแล้วงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 29 ที่ ม.อ.ปัตตานี  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  สื่อสารมวลชน
_2205  23/08/2565  ม.อ.ปัตตานี เชิญร่วมงาน ม.อ.วิชาการประจำปี 2565 “มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม สังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน”  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_2204  23/08/2565  ม.อ.ปัตตานีจัดงานงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 29 รวม 9 วัน 9 คืน  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  สื่อสารมวลชน
_2203  11/08/2565  ม.อ.ปัตตานีจัดงานมหกรรมจิตอาสา 3 จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานอาสาสมัคร  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_2202  09/08/2565  ม.อ.ปัตตานีปลูกกัญชาเพื่อการศึกษาและวิจัย และพร้อมให้ประชาชนเข้าเรียนรู้  วิจัย  สื่อสารมวลชน
_2200  15/07/2565  ปิดการประเมินคุณภาพหลักสูตร AUN-QA เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับสากลที่วิทยาเขตปัตตานี  ผลิตบัณฑิต  เวียนภายใน
_2199  17/06/2565  ขอเชิญนักศึกษาใหม่ใช้ e-mail มหาวิทยาลัย  ผลิตบัณฑิต  เวียนภายใน
_2198  07/07/2565   สีแดงชนะเลิศในการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์วิทยาเขตปัตตานี ประจำปี 2565  อื่นๆ  เวียนภายใน
_2197  07/07/2565  ม.อ.ปัตตานีเปิดตลาด MoreMart : หลาดหลังมอ  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_2196  07/07/2565  เปิดแล้วตลาดนัดวัฒนธรรม หลาดหลังมอ ที่ ม.อ.ปัตตานี  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
กำลังแสดงหน้าที่ 1/179 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179