[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,265

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_168  1507072535  ม.อ. ร่วมแสดงนาฏศิลป์ที่ ม. บูรพา  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ศรีตรัง
_167  1507072535  ม.อ. ปัตตานี จัดประกวดผลงานศิลปะเด็ก 14 จังหวัดภาคใต้  อื่นๆ  ศรีตรัง
_166  1507072535  กิจกรรมรับน้องใหม่ที่พัฒนาขึ้นและต้องได้รับการพัฒนาต่อไป  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_165  1507072535  ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  พระราชพิธี  ศรีตรัง
_164  1506062535  โครงการจัดตั้งคณะสังคมศาสตร์  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_163  1506062535  บริจาคอุปกรณ์การศึกษาพัฒนาโรงเรียน ตชด. บ้านไอร์บือแต  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_162  1506062535  วิทยาลัยอิสลามศึกษา จัดพิมพ์หนังสือ "ครอบครัวมุสลิม"  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_161  1506062535  กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม  อื่นๆ  ศรีตรัง
_160  1506062535  นิทรรศการพระเครื่องพระบูชาภาคใต้  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_159  1506062535  คำกล่าวในพิธีสดุดีและรำลึกถึงวีรชนที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ "พฤษภาทมิฬ"  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_158  1506062535  สำรวจเขาน้ำค้างจัดทำโครงการค่ายอาสาฯ  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_157  1505052535  เริ่มก่อสร้างหอพัก 8  อื่นๆ  ศรีตรัง
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 163] กำลังแสดงหน้าที่ 164/179 [หน้าถัดไป = 165]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179