[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,288

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_1604  24/08/2556   ม.อ.ปัตตานี และจังหวัดปัตตานี จัดแข่งขันเรือยาวประเพณีเทิดไท้องค์ราชัน และในโอกาส 45 ปี ก่อตั้งมหาวิทยาลัย ชิงถ้วยองคมนตรี มีนักกีฬา 50 ทีม ร่วมแข่งขัน  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  สื่อสารมวลชน
_1603  19/08/2556  เลขาธิการ ศอ.บต. เปิดอาคารปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล ที่ ม.อ.ปัตตานี  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_1602  18/08/2556  รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดงาน ม.อ.วิชาการที่ ปัตตานี เชื่อมั่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะช่วยแก้ปัญหา และพัฒนาภาคใต้อย่างยั่งยืน  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_1601  11/07/2556  ม.อ.ปัตตานี พร้อมรองรับนักศึกษาต่างชาติ และเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ผลิตบัณฑิต  ศรีตรัง
_1600  02/07/2556  สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง ม.อ.ปัตตานี จัดอบรมหลักสูตรน่าสนใจ 10 หลักสูตร  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_1599  02/07/2556  ที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมที่ ม.อ.ปัตตานี  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  สื่อสารมวลชน
_1598  02/07/2556  ม.อ.ปัตตานีเพาะพันธุ์กล้าศรีตรังหนึ่งหมื่นต้นเตรียมปลูกถวายเป็นพระราชกุศล และส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน-ศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบัน  อื่นๆ  ศรีตรัง
_1597  07/2556   ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี 2556  พระราชพิธี  ศรีตรัง
_1596  12/06/2556  อาจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี ออกแบบแบบตราสัญลักษณ์ 45 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  อื่นๆ  เวียนภายใน
_1595  06/2556  ม.อ.ปัตตานีขอเชิญร่วมการแข่งขัน และชม การแข่งขันเรือยาว ประเพณี ม.อ.เทิดไท้องค์ราชัน ครั้งที่ 6 และ 45 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  สื่อสารมวลชน
_1594  12/06/2556  ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนทุกมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการทำวิจัยสถาบัน  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1593  05/06/2556  นายชวน หลีกภัย เปิดงานวันกัลยาณิวัฒนา ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  สื่อสารมวลชน
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 48] กำลังแสดงหน้าที่ 49/179 [หน้าถัดไป = 50]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179