[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,392

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_2141  21/10/2564  ศูนย์ฉีดวัคซีน ม.อ.ปัตตานีพร้อมให้วัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 3 แก่ชาวปัตตานี และนักศึกษาทุกชั้นปีของวิทยาเขตปัตตานี ในวันที่ 25 ตุลาคม 2564  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_2140  21/10/2564  ศูนย์ฉีดวัคซีน ม.อ.ปัตตานีพร้อมให้วัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 1 แก่ชาวปัตตานีในต้นเดือนพฤศจิกายน นี้  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_2139  20/10/2564  ม.อ.ปัตตานีขอเชิญร่วมกิจกรรมวันรูสะมิแลประจำปี 2564  ผลิตบัณฑิต  สื่อสารมวลชน
_2138  15/10/2564  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขชื่นชมศูนย์ฉีดวัคซีน ม.อ.  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_2137  11/10/2564  ม.อ.ปัตตานีเปิด LQ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์อีกครั้งหลังพบกลุ่มเสี่ยง 15 คน  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_2136  08/10/2564  คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานีประดิษฐ์แผ่นฝึกฉีดยาและยื่นจดสิทธิบัตรแล้ว  วิจัย  สื่อสารมวลชน
_2135  07/10/2564  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  เวียนภายใน
_2134  04/10/2564  ม.อ.ปัตตานีปิดศูนย์แยกกักในชุมชน และเปิดโรงพยาบาลสนามอีกครั้ง  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_2132  21/09/2564  สำนักวิทยบริการได้รับผลการประเมินสำนักงานสีเขียวระดับดีมาก  อื่นๆ  เวียนภายใน
_2131  20/09/2564  ม.อ.ปัตตานีจัดกิจกรรมวันมหิดลประจำปี 2564  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  สื่อสารมวลชน
_2130  12/09/2564  เปิดศูนย์แยกกักในชุมชน สำหรับผู้ป่วยโควิด 19 แห่งที่ 2 ใน ม.อ.ปัตตานี  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_2129  10/09/2564  ปิดแล้ววันนี้โรงพยาบาลสนามร่มโพธิ์ภายใน ม.อ.ปัตตานี หลังผู้ติดเชื้อหายป่วยทั้งหมด  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 5] กำลังแสดงหน้าที่ 6/179 [หน้าถัดไป = 7]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179