: : : รายละเอียดข่าว : : :

ข่าว ปีที่ :ฉบับที่ /0 ประจำเดือน 7/ 2565
หัวข้อข่าว : สีแดงชนะเลิศในการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์วิทยาเขตปัตตานี ประจำปี 2565
รายละเอียด :
ผลการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์วิทยาเขตปัตตานี ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 1-7 กรกฎาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสถาบันฮาลาล (สีแดง) ครองถ้วยชนะเลิศคะแนนรวมกีฬา ถ้วยขบวนพาเหรดยอดเยี่ยม และถ้วยรางวัล Show and Cheer

สโมสรบุคลากรวิทยาเขตปัตตานีร่วมกับทุกคณะ หน่วยงานในวิทยาเขตปัตตานีจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์วิทยาเขตปัตตานี (กีฬา 5 ประสาน) ประจำปี 2565  ระหว่างวันที่ 1-7 กรกฎาคม 2565  ใน 14 ประเภทกีฬาได้แก่ฟุตซอล แบดมินตัน ฟุตบอล วอลเลย์บอล เทนนิส เทเบิลเทนนิส แชร์บอล เปตอง ตะกร้อ สนุกเกอร์บาสเกตบอล กอล์ฟ แอโรบิค และเกมส์ แต่ละสีประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆ ดังนี้
ทีมที่ 1 สีแดง ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันฮาลาล
ทีมที่ 2 สีเขียว ประกอบด้วย คณะศึกษาศาสตร์ และสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
ทีมที่ 3 สีฟ้า ประกอบด้วย หน่วยงานในสังกัดสำนักงานวิทยาเขตปัตตานี ศูนย์คอมฯ สถานีวิทยุฯ สหกรณ์
ออมทรัพย์ สหกรณ์บริการ สำนักส่งเสริมฯ คณะพยาบาลฯ
ทีมที่ 4 สีกรมท่า ประกอบ ประกอบด้วย คณะมนุษย์ฯ คณะวิทยาการอิสลาม คณะรัฐศาสตร์ คณะวิทยาการสื่อสาร สำนักวิทยบริการ คณะศิลปกรรมศาสตร์

ผลการแข่งขันสรุปได้ ดังนี้ ชนะเลิศ สีแดง ได้คะแนนรวม 99 คะแนน รองชนะเลิศอันดับ 1 สีเขียว 97 คะแนน รองชนะเลิศอันดับ 2 สีกรมท่า 93 คะแนน และรองชนะเลิศอันดับ 3 สีฟ้า 77 คะแนน จำแนกตามประเภทกีฬาได้ ดังนี้ ฟุตซอล สีกรมท่า ,แบตมินตัน  สีแดง ,ฟุตบอล สีกรมท่า,วอลเลย์บอล สีกรมท่า ,เทนนิส ที่ 1 สีเขียว ,เทนนิส สีเขียว , เทเบิ้ลเทนนิส สีแดง ,แชร์บอล สีแดง ,เปตอง คะแนนเท่ากัน คือสีแดง สีเขียว และสีฟ้า ,ตะกร้อ สีกรมท่า ,สนุกเกอร์ สีเขียว ,บาสเก็ตบอล สีเขียว, กอล์ฟ สีเขียว, แอโรบิค สีแดง, เกมส์ คะแนนเท่ากันระหว่างสีกรมท่าและสีฟ้า  นอกจากการแข่งขันกีฬาแล้ว สีแดง ยังสามารถคว้าถ้วยรางวัลการประกวดเดินขบวนพาเหรดยอดเยี่ยม และ ถ้วยรางวัล Show and Cheer อีกด้วย
***********************

ผู้สนใจชมภาพการแข่งขันได้ที่
https://www.facebook.com/464871167587849/posts/pfbid0xrusymn141s8XPHS2Z85ByxV6fQ2uiXJr6axJ38L13iQm98cA4vKzWXJQxN69pqyl/
https://www.facebook.com/PSUPattaniStaffClub
ติดตามอ่านข่าวอื่นๆได้ที่  http://memorandum.pn.psu.ac.th/index_dis.php
โดย : * [ วันที่ ]