[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,278

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_802  2406062544  เปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเก็บคะแนนผลการสอบวัดความรู้  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_801  2406062544  นโยบายคุณภาพและนโยบายการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2544  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_800  2406062544  ม.อ. เป็นอันดับ 1 ของมหาวิทยาลัยภูมิภาคที่นักเรียนเลือกเข้าศึกษา  ผลิตบัณฑิต  ศรีตรัง
_799  2406062544  ม.อ. ปัตตานี ขอเชิญอบรมระบบคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_797  2405052544  นักศึกษาใหม่ ม.อ. ปัตตานี  ผลิตบัณฑิต  ศรีตรัง
_796  2405052544  ม.อ. ปัตตานี จัดอบรมการทำโครงงานวิทยาศาสตร์  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_795  2405052544  นักเรียนทั่วประเทศเลือกสอบเข้า ม.อ. สูงเป็นอันดับ 4 ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ  ผลิตบัณฑิต  ศรีตรัง
_794  2505052544  คำกล่าวของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร) ในการประชุมชี้แจงนโยบายของรัฐบาลฯ (ต่อ)  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_793  2405052544  ขอเชิญร่วมงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 9 ที่ ม.อ. ปัตตานี  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_792  2405052544  ม.อ. ได้ที่ 4 ในกีฬาบุคลากรทบวงมหาวิทยาลัย  อื่นๆ  ศรีตรัง
_791  2404042544  ข้าราชการพลเรือนดีเด่น  อื่นๆ  ศรีตรัง
_790  2404042544  นายกสโมสรบุคลากรวิทยาเขตปัตตานี  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 112] กำลังแสดงหน้าที่ 113/179 [หน้าถัดไป = 114]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179