[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,381

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_1095  0123112547  ขอเชิญร่วมงานประเพณีวันลอยกระทงที่ ม.อ. ปัตตานี  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  เวียนภายใน
_1094  0122112547  ขอเชิญร่วมงานรักษ์ไทย ครั้งที่ 12 ที่ ม.อ. ปัตตานี  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1093  0120112547  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เข้มงวดการรักษาความปลอดภัย  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1092  0115112547  ม.อ. ปัตตานี จัดกิจกรรมรำลึกถึงวันแรกที่ปัตตานี  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  เวียนภายใน
_1091  0113102547  ม.อ. ปัตตานี ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  เวียนภายใน
_1090  0112102547  ม.อ. ปัตตานี เปิดบริการศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1089  0110102547  ประกวดตราสัญลักษณ์ 20 ปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  อื่นๆ  เวียนภายใน
_1088  0105102547  ม.อ. ปัตตานี คัดเลือกนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเข้าศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอิสลามศึกษา  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1087  0103102547  เปลี่ยนกำหนดวันพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2546 จากวันที่ 14 – 15 ตุลาคม 2547 เป็นวันที่ 14 ตุลาคม 2547  พระราชพิธี  เวียนภายใน
_1086  0101102547  นักศึกษา ม.อ. ปัตตานี เปิดธนาคารขยะเพื่อเป็นศูนย์กลางรับฝากขยะและเป็นมาตรการในการแก้ปัญหาขยะภายในมหาวิทยาลัย  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1085  0099092547  เปิดศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสประจำภาคใต้ที่ ม.อ. ปัตตานี  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1084  0095092547  ม.อ. ปัตตานี ขอเชิญร่วมกิจกรรมในวันมหิดล ประจำปี 2547  พระราชพิธี  เวียนภายใน
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 90] กำลังแสดงหน้าที่ 91/179 [หน้าถัดไป = 92]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179