[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 696,094

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_1592  05/2556  ม.อ. ปัตตานีสร้างความเชื่อมั่นเดินสายให้ข้อมูลการศึกษาครบวงจรใน 5 จังหวัดภาคใต้  ผลิตบัณฑิต  สื่อสารมวลชน
_1591  05/2556  ม.อ.ปัตตานี ร่วมกับ ม.อุตาระ และ ม .ซันเวย์ มาเลเซีย เปิดเวทีวิชาการนานาชาตินำเสนอผลงานสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_1590  05/2556  วิทยาเขตปัตตานี จัดงานวันกัลยาณิวัฒนา ประจำปี ๒๕๕๖  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  สื่อสารมวลชน
_1589  05/2556   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครองอันดับ 3 จากการแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 32 “บางแสนเกมส์”  อื่นๆ  ศรีตรัง
_1587  3/4/2556  ม.อ.ปัตตานี ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2556  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  สื่อสารมวลชน
_1586  2/3/2556  ทีมเปตองสงขลา 1 ได้ครองถ้วยพระราชทานฯ ในการแข่งขันเปตองเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  อื่นๆ  เวียนภายใน
_1585  27/03/2556  ร้อยกรองวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  พระราชพิธี  ศรีตรัง
_1584  1/03/2556  เปิดแล้ว การแข่งขันฟุตซอลสมานฉันท์ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 6 ภายใต้ชื่อ “ด้ามขวานไทยใจหนึ่งเดียว ” ที่ ม.อ.ปัตตานี มีนักกีฬาฟุตซอล 246 ทีม จาก 5 จังหวัดชายแดนใต้ เข้าร่วมการแข่งขัน  อื่นๆ  สื่อสารมวลชน
_1583  21/02/2556  นักกีฬาฟุตซอล 246 ทีม ร่วมการแข่งขันฟุตซอลสมานฉันท์ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 6 ที่ ม.อ.ปัตตานี  อื่นๆ  สื่อสารมวลชน
_1582  06/02/2556  เลาขาธิการ ศอ.บต. เปิดโครงการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ ๓ ที่ ม.อ.ปัตตานี และบรรยายพิเศษ โดยมีนักศึกษาและคณาจารย์ทั้งใน และต่างประเทศ กว่า ๓๐๐ คน ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_1581  24/01/2556  ม.อ.ปัตตานีก่อสร้างทางเท้าหลังคาคลุมและปรับปรุงประตูทางเข้า-ออกมหาวิทยาลัย  อื่นๆ  ศรีตรัง
_1580  25/01/2556  สภาวิจัยแห่งชาติ มอบ 4 รางวัลให้แก่ผลงานวิจัยของอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประจำปี 2555  วิจัย  สื่อสารมวลชน
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 49] กำลังแสดงหน้าที่ 50/179 [หน้าถัดไป = 51]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179