[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,311

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_1213  0013032550  ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  เวียนภายใน
_1212  0011022550  ม.อ. ปัตตานี รับสมัครเยาวชนระดับมัธยมต้น เข้าค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1211  0010022550  ม.อ. ปัตตานี เปิดหลักสูตรมหาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ เน้นผลิตนักวิชาการที่ตอบสนองความเป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1210  0009012550  ม.อ. ปัตตานี เปิดพิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติและเครือข่ายเรียนรู้ท้องถิ่น จินตนาการที่ควบคู่กับการเรียนรู้  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1209  0008012550  นักวิชาการ ม.อ. ปัตตานี ชี้แนะการจัดการศึกษา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ควรเน้นมิติทางวัฒนธรรมและเสริมในหลักสูตรการเรียน  วิจัย  เวียนภายใน
_1208  0006012550  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อ. ปัตตานี จัดค่ายเยาวชนไทยรักการเกษตรให้เยาวชน ม. ต้น ใน 6 จังหวัดภาคใต้  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1207  0004012550  นักวิชาการ ม.อ. ปัตตานี วิเคราะห์ปัญหาการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เกิดจากสภาพปัญหาด้านการเมือง ความเข้าใจของรัฐต่อสังคมวัฒนธรรมในท้องถิ่น  วิจัย  เวียนภายใน
_1206  0001012550  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อ. ปัตตานี จัดอบรมการเก็บรักษาตัวอย่างพืชและการประยุกต์ใช้  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1205  0087122549  ขอเชิญส่งประกวดคำกลอนเนื่องในวันครู  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  เวียนภายใน
_1204  0086122549  ขอเชิญร่วมงานกิจกรรมวันเด็ก ณ ม.อ. ปัตตานี  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1203  0083122549  ม.อ.ปัตตานี ขอเชิญร่วมการแข่งขันมินิเรือยาวประเพณี  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  เวียนภายใน
_1202  0081112549  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ  อื่นๆ  เวียนภายใน
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 73] กำลังแสดงหน้าที่ 74/179 [หน้าถัดไป = 75]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179