[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,295

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_612  1426012537  ม.อ. ปัตตานี ให้ทุนอุดหนุนนักวิจัยใหม่ ประจำปี 2537  วิจัย  เวียนภายใน
_611  1326012537  ม.อ. ปัตตานี จัดสัมมนาแผนการลงทุนจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_610  1024012537  ม.อ. ปัตตานี เปิดอบรมเทคนิคการเล่นฟุตบอลสมัยใหม่แก่ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_609  0719012537  ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาบุคลากร  อื่นๆ  เวียนภายใน
_608  0619012537  ม.อ. ปัตตานี จัดสัมมนา "การจัดการศึกษาเพื่อเตรียมกำลังคนในเขตเศรษฐกิจพิเศษตอนล่าง"  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_607  0512012537  ม.อ. ปัตตานี จัดสัมมนาเจ้าหน้าที่การเงินใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_606  0410012537  ม.อ. ปัตตานี จัดงานวันครู  อื่นๆ  เวียนภายใน
_605  0104012537  ม.อ. ปัตตานี ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา จัดอบรมการผลิตลองกองแบบครบวงจร  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_287  1709122537  ม.อ. ร่วมมือทางวิชาการกับ Washington State University ปีที่ 3  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_286  1709122537  เปิดหลักสูตรนานาชาติที่ปัตตานี  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_285  1709122537  ม.อ. ได้ 4 เหรียญ จากแม่โดมเกมส์  อื่นๆ  ศรีตรัง
_284  1709122537  ม.อ. ปัตตานี ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปะของนายกรัฐมนตรี  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 149] กำลังแสดงหน้าที่ 150/179 [หน้าถัดไป = 151]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179