[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,307

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_869  2503032545  ผลการแข่งขันเปตองชิงถ้วยพระราชทานฯ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัย  พระราชพิธี  ศรีตรัง
_868  2503032545  ม.อ. ปัตตานี จัดแข่งขันกีฬา 5 ประสาน  อื่นๆ  ศรีตรัง
_867  2503032545  ม.อ. ปัตตานี เปิดให้ลงทะเบียนผ่าน WEB  ผลิตบัณฑิต  ศรีตรัง
_866  2503032545  รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย มอบนโยบายพร้อมหารือข้อราชการกับผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศและผู้บริหารทบวงมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมศูนย์สารสนเทศ อาคารทบวงมหาวิทยาลัย  ผลิตบัณฑิต  ศรีตรัง
_865  2503032545  รมว. ทบวงคนใหม่ พร้อมผลักดันนโยบาย ม. ในกำกับ  ผลิตบัณฑิต  ศรีตรัง
_864  2502022545  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดค่ายเยาวชนคอมพิวเตอร์  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_863  2502022545  พรรคพิทักษ์สิทธิ์นักศึกษาเป็นที่ยอมรับให้บริหารองค์การนักศึกษาฯ  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_862  2502022545  โขน…มหานาฏกรรมเก่าแก่  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ศรีตรัง
_861  2502022545  อธิการบดีให้สัมภาษณ์เรื่องร่าง พ.ร.บ. ใหม่  ผลิตบัณฑิต  ศรีตรัง
_860  2501012545  ม.อ. ปัตตานี และช่างพื้นบ้าน ร่วมถกเพื่อพัฒนางานหัตถกรรมพื้นบ้านภาคใต้  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ศรีตรัง
_859  2501012545  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.อ. ปัตตานี จัดอบรมบุคลากรด้านการท่องเที่ยว  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_858  2501012545  อบรมกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 9 จังหวัดภาคใต้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 107] กำลังแสดงหน้าที่ 108/179 [หน้าถัดไป = 109]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179