[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,332

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_1933  26/01/2562  ม.อ.ปัตตานีให้บริการขนส่งมวลชนภายในวิทยาเขต “BlueTS”  อื่นๆ  เวียนภายใน
_1932  04/01/2562  สารแสดงความห่วงใยถึงนักศึกษาและบุคลากรที่ประสบวาตภัยปาบึก  อื่นๆ  เวียนภายใน
_1931  10/01/2562   ม.อ.ปัตตานีจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการและการเรียนรู้ปัตตานีศึกษา “ม.อ.ปัตตานีภิรมย์”  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_2017  20/11/61    ผลิตบัณฑิต  ศรีตรัง
_1986  0034112561  ม.อ.ปัตตานี รับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถด้านกีฬาเข้าศึกษาโดยวิธีพิเศษ  ผลิตบัณฑิต  สื่อสารมวลชน
_1985  0033112561  ม.อ.ปัตตานี ขอเชิญร่วมกิจกรรมวิ่ง HUSO Happy Run ครั้งที่ 2  อื่นๆ  สื่อสารมวลชน
_1984  0032112561  โรงเรียนอนุบาลสาธิต ม.อ.ปัตตานี ขอเชิญร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง ในโครงการ “วิ่งหนีครู” ฉลองครบรอบ 30 ปี  อื่นๆ  เวียนภายใน
_1983  0031102561  วิทยาเขตปัตตานี ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันรูสมิแล  อื่นๆ  เวียนภายใน
_1982  0030102561  ม.อ.ปัตตานี ขอเชิญร่วมเดิน–วิ่งเพื่อระลึกวันรูสมิแล  อื่นๆ  เวียนภายใน
_1981  0029102561  ม.อ.ปัตตานี ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  เวียนภายใน
_1980  0028102561  ม.อ.ปัตตานี ขอเชิญร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยประเทศอินโดนีเซีย  อื่นๆ  เวียนภายใน
_1979  0026092561  ม.อ.ปัตตานี ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันมหิดล  อื่นๆ  เวียนภายใน
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 20] กำลังแสดงหน้าที่ 21/179 [หน้าถัดไป = 22]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179