[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,338

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_1371  0063122551  ม.อ. ปัตตานี ประกวดกลอนและบทความวันครู  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  เวียนภายใน
_1370  0062102551  ม.อ. ปัตตานี ขอเชิญร่วมงานวันรูสมิแล  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  เวียนภายใน
_1369  0061102551  ม.อ.ปัตตานี ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีไทยในงานวันลอยกระทง  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  เวียนภายใน
_1368  0058102551  ม.อ. ปัตตานี ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  เวียนภายใน
_1367  0055092551  นักศึกษา ม.อ. ผ่านการคัดเลือกระดับภาคการประกวดนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และเงินรางวัลร่วมแสน  วิจัย  เวียนภายใน
_1366  0054092551  ม.อ. ปัตตานี เปิดหลักสูตรนานาชาติด้านอิสลามศึกษา  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1365  0053092551  ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันมหิดล ณ ม.อ. ปัตตานี  อื่นๆ  เวียนภายใน
_1364  0050092551  ม.อ. ปัตตานี จัดค่ายวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาสำหรับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1363  0049082551  ม.อ. ปัตตานี ขอเชิญประกวดกิจกรรมพัฒนาบำรุงรักษาภูมิทัศน์วิทยาเขตปัตตานี  อื่นๆ  เวียนภายใน
_1362  0048082551  ม.อ. ปัตตานี จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ  อื่นๆ  เวียนภายใน
_1361  0047082551  ม.อ. ปัตตานี ขอเชิญร่วมการแข่งขันเดิน – วิ่ง วันมหิดล  อื่นๆ  เวียนภายใน
_1360  0046082551  ม.อ. ปัตตานี ขอเชิญชมการแข่งขันฟุตซอลสมานฉันท์ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้  อื่นๆ  เวียนภายใน
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 67] กำลังแสดงหน้าที่ 68/179 [หน้าถัดไป = 69]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179