[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,277

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_346  1907072539  กระชับสายสัมพันธ์วิชาการไทย - ซาอุดิอารเบีย จัดสัมมนาอาหรับและวิทยาการอิสลาม ณ ม.อ. ปัตตานี  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_345  1906062539  นักวิชาการ ม.อ. ปัตตานี ศึกษาพบปริมาณสัตว์น้ำในอ่าวปัตตานีลดลงอย่างรวดเร็ว ขอให้รัฐปรับนโยบายการประมงให้เกื้อหนุนการทำประมงพื้นบ้าน  วิจัย  ศรีตรัง
_344  1904042539  เปิดศูนย์ผลิตบทเรียนสำเร็จและสื่อการสอนด้วยคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_343  1903032539  ม.อ. ปัตตานี และองค์กรชาวบ้าน ร่วมใจปลูกป่ากาญจนาภิเษก  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_342  1903032539  เปิดปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีพอลิเมอร์ที่ ม.อ. ปัตตานี เป็นแห่งแรกของประเทศไทย  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_341  1903032539  เปิดห้อง E.F.T. WHITE ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_340  1903032539  พระธรรมโมลี มอบโบราณวัตถุให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ศรีตรัง
_339  1902022539  นักวิชาการ ม.อ. ปัตตานี เผยหญิงมีครรภ์และมารดารอบชุมชนอ่าวปัตตานี ยังต้องได้รับความรู้ด้านโภชนาการและการเลี้ยงดูเด็ก  วิจัย  ศรีตรัง
_338  1902022539  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กระชับความสัมพันธ์ไทย - ซาอุดิอารเบีย  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_337  1902022539  นักเรียนสาธิต ม.อ. เก่งสอบชิงทุน ก.พ. ได้ไปศึกษาต่อถึงระดับปริญญาเอกที่อเมริกา  ผลิตบัณฑิต  ศรีตรัง
_336  1902022539  ม.อ. ปัตตานี เปิดหน่วยพยาธิวิทยาสัตว์น้ำให้บริการประชาชน  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_335  1901012539  ผลการสอบแข่งขันความรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 137] กำลังแสดงหน้าที่ 138/179 [หน้าถัดไป = 139]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179