[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,403

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_648  9116082537  ม.อ. ปัตตานี อบรมการจัดกิจกรรมละครในการเรียนการสอนภาษาไทย  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_647  8709082537  ม.อ. จัดสัมมนาวิธีการที่ดีในการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_646  8609082537  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี ฉลอง 20 ปี ด้วยการจัดสัมมนาทางวิชาการ  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_645  8526072537  ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาอนุบาลเกมส์  อื่นๆ  เวียนภายใน
_644  8418072537  ม.อ. ปัตตานี อบรมหลักสูตร 5 ส. เพื่อการเพิ่มผลผลิต  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_643  8201072537  ม.อ. ปัตตานี สัมมนาระดับผู้บริหารทั้งภาครัฐและเอกชน  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_642  8101072537  ม.อ. ปัตตานี ร่วมกับมหาวิทยาลัยในประเทศซาอุดิอารเบีย จัดสัมมนาภาษาอาหรับปีที่ 2  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_641  8023062537  ม.อ. ปัตตานี ร่วมกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดอบรมการสื่อสารทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_640  7923062537  ม.อ. ปัตตานี จัดอบรมหลักสูตรผู้บังคับบัญชาระดับต้น  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_639  7313062537  ขอเชิญสั่งจองพระเครื่องหลวงพ่อทวด รุ่นพิเศษ 25 ปี ม.อ.  อื่นๆ  เวียนภายใน
_638  7107062537  ม.อ. ปัตตานี จัดสัมมนาทางวิชาการด้านเลขานุการ  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_637  7007062537  การแข่งขัน 25 ปีสาธิตสัมพันธ์ มินิมาราธอน  อื่นๆ  เวียนภายใน
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 146] กำลังแสดงหน้าที่ 147/179 [หน้าถัดไป = 148]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179