[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,344

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_45  027/2542  ม.อ. ปัตตานี จัดประชุมเฉลิมพระเกียรติผลงานวิจัยภาคใต้  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_44  025/2542  ขอเชิญร่วมสัมมนานานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ที่ ม.อ. ปัตตานี  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_445  2112122541  นักเรียนสาธิต ม.อ. ได้รับรางวัลประกวดบทความจากนายกรัฐมนตรี  อื่นๆ  ศรีตรัง
_444  2112122541  นักวิชาการ ม.อ. ปัตตานี ศึกษาพบปัญหามลพิษทางน้ำรอบอ่าวปัตตานี แนะรัฐใช้ระบบบำบัดน้ำเสียรวมในเขตอุตสาหกรรมและชุมชน  วิจัย  ศรีตรัง
_443  2112122541  โรงเรียนสาธิต ม.อ. ได้ 5 เหรียญทอง ในกีฬาสาธิตสามัคคี  อื่นๆ  ศรีตรัง
_442  2112122541  เจ้าชายซาอุดิอารเบียทรงชื่นชมในกิจการของวิทยาลัยอิสลามศึกษา ม.อ. ปัตตานี  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_441  2111112541  นักศึกษา ม.อ. ปัตตานี ได้รับประทานรางวัลชนะเลิศประกวดเรียงความ  ผลิตบัณฑิต  ศรีตรัง
_440  2111112541  อนาคต ม.อ. ปัตตานี ปี 2560  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_439  2110102541  ผลการแข่งขันฟุตบอลส่วนราชการฯ ครั้งที่ 17  อื่นๆ  ศรีตรัง
_438  2110102541  ให้เอกชนเช่าที่ดินเพื่อเลี้ยงสัตว์น้ำ  อื่นๆ  ศรีตรัง
_437  2110102541  ม.อ. ปัตตานี ช่วยรัฐจัดตั้งหน่วยช่วยเหลือทางวิชาการ กองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_436  2110102541  หลักการและแนวปฏิบัติมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐบาล  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 124] กำลังแสดงหน้าที่ 125/179 [หน้าถัดไป = 126]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179