[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,422

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_1105  0012022548  ม.อ. ปัตตานี จัดอบรมการตัดต่อวีดีทัศน์  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1104  0011022548  ม.อ. ปัตตานี เดินรณรงค์การเลือกตั้งสุจริต สร้างเครือข่ายนักศึกษา 500 คน เสริมสร้างความเข้มแข็งทางการเมืองแก่ชุมชน  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1103  0010022548  โรงเรียนสาธิต ม.อ. ปัตตานี ขอเชิญชมผลงานศิลปะของนักเรียน ครั้งที่ 1  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1102  0009022548  ม.อ. ปัตตานี รณรงค์เลือกตั้ง 48  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1101  0008022548  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ วิทยาลัยอิสลามศึกษา  พระราชพิธี  เวียนภายใน
_1100  0003012548  ม.อ. ปัตตานี ส่งใจช่วยผู้ประสบภัย “สึนามิ”  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1099  0001012548  ม.อ. ปัตตานี จัดค่ายเยาวชนภูมิศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1330  2712122547  กาหลอ : เครื่องดนตรีพื้นเมือง  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ศรีตรัง
_1329  2712122547  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ช่วยผู้ประสบภัยธรณีพิบัติถล่ม 6 จังหวัดภาคใต้  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_1328  2712122547  ม.อ. ปัตตานี จัดค่ายเยาวชนภูมิศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_1327  2712122547  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยือนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_1326  2712122547  เสวนาสร้างความมั่นใจเรื่องความปลอดภัยใน ม.อ.  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 82] กำลังแสดงหน้าที่ 83/179 [หน้าถัดไป = 84]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179