[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,427

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_364  201012540  พิธีฉลองชนมายุวัฒน์พระธรรมโมลี  อื่นๆ  ศรีตรัง
_363  2001012540  ม.อ. ปัตตานี จัดเสวนาระดมความคิดเห็นของประชาชนเพื่อการร่างรัฐธรรมนูญ  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_23  96/12/2540  นักวิชาการ ม.อ. ปัตตานี แนะรัฐควรกระจายความเจริญและเตรียมความพร้อมของพื้นที่ในการรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ  วิจัย  เวียนภายใน
_22  92/12/2540  ม.อ. ปัตตานี ศึกษาผลกระทบจากการพัฒนาสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ  วิจัย  เวียนภายใน
_21  91/12/2540  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหารสัตว์ จำกัด หยุดการเลี้ยงกุ้งใน ม.อ. ปัตตานี  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_20  90/12/2540  ม.อ. ปัตตานี ให้บริการจัดอบรมทุกสาขา ณ หน่วยงานของท่าน  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_19  87/11/2540  ม.อ. ปัตตานี ขอความร่วมมือบุคลากรร่วมประหยัดไฟฟ้า  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_18  84/11/2540  ม.อ.ปัตตานี จัดทำข้อมูลพื้นฐานการพัฒนาทางการศึกษาของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_17  75/10/2540  ม.อ. ปัตตานี เป็นเจ้าภาพจัดประชุมอาสาสมัครเกาหลีทั่วประเทศ  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_16  73/09/2540  นักวิชาการ ม.อ. ปัตตานี ชี้ไฟไหม้ป่าในอินโดนีเซียมีผลกระทบต่อประเทศไทย  วิจัย  เวียนภายใน
_15  66/09/2540  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  พระราชพิธี  เวียนภายใน
_14  61/08/2540  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  พระราชพิธี  เวียนภายใน
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 132] กำลังแสดงหน้าที่ 133/179 [หน้าถัดไป = 134]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179