[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,385

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_435  2110102541  มณฑปดิษฐานพระพุทธรูปบูชาปางห้ามสมุทรทรงเครื่อง  อื่นๆ  ศรีตรัง
_434  2110102541  พระพุทธทักษิณสมานฉันท์ พระพุทธรูปบูชาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_433  2110102541  ม.อ. ปัตตานี สมโภชพระพุทธทักษิณสมานฉันท์  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ศรีตรัง
_432  2109092541  ม.อ. ปัตตานี ได้รับ 2 รางวัล ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  วิจัย  ศรีตรัง
_431  2109092541  นักเรียนสาธิต ม.อ. ได้รับ 2 รางวัล การประกวดภาพวาดนานาชาติ  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ศรีตรัง
_430  2109092541  เกียรติคุณบุคลากร ม.อ. ปัตตานี  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_429  2109092541  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  พระราชพิธี  ศรีตรัง
_428  2108082541  บุคลากร ม.อ. วิทยาเขตปัตตานี เกษียณอายุราชการ  อื่นๆ  ศรีตรัง
_427  2108082541  รองปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ยืนยันมหาวิทยาลัยนอกระบบมีข้อดีมากกว่า  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_426  2107072541  สัมมนาภูมิปัญญาพื้นบ้านภาคใต้เรื่อง "หมอและยาสมุนไพร"  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_425  2106062541  จัดสอบแข่งความรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สามารถใช้สิทธิเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 60 ที่นั่ง  อื่นๆ  ศรีตรัง
_424  2106062541  นักวิชาการอิสลามจาก 12 ประเทศ ร่วมสัมมนาอิสลามศึกษาที่ ม.อ.  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 125] กำลังแสดงหน้าที่ 126/179 [หน้าถัดไป = 127]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179