[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,310

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_1762  03/2556   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อ.ปัตตานี ถ่ายทอดงานวิจัยสู่ชุมชมแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำด้วยการปูพื้นบ่อด้วยยางพารา  วิจัย  ศรีตรัง
_1629  04/12/2556  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แถลงข่าวเตรียมจัดงานเทศกาลอาหารชายแดนใต้ เพื่อส่งเสริมการตลาด เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าชายแดนภาคใต้ และสินค้าโอทอป กว่า 250 คูหา ระหว่าง19-22 ธันวาคม 2556 ที่ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ.หาดใหญ่  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_1628  05/11/2556  ม.อ.ปัตตานี มอบเกียรติบัตรแก่บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2554 – 2555  อื่นๆ  ศรีตรัง
_1627  20/11/2556  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนเข้าศึกษาในวิทยาเขตปัตตานี  ผลิตบัณฑิต  สื่อสารมวลชน
_1626  1/11/2556  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จับมือกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 59  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  เวียนภายใน
_1625  06/11/2556  แถลงการณ์ของสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง คัดค้านร่างกฎหมายนิรโทษกรรม  อื่นๆ  สื่อสารมวลชน
_1624  06/11/2556   แถลงการณ์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ความเห็นต่อร่างกฎหมายนิรโทษกรรม  อื่นๆ  สื่อสารมวลชน
_1623  04/11/2556  ร้อยกรอง สิ่งสุดท้าย รศ.วันเนาว์ ยูเด็น  อื่นๆ  ศรีตรัง
_1622  01/11/2556  ร้อยกรองถวายความอาลัยสมเด็จพระสังฆราช โดยรศ.วันเนาว์ ยูเด็น  พระราชพิธี  ศรีตรัง
_1621  01/11/2556   เมตติยาลัย โดย ผศ.มะเนาะ ยูเด็น  พระราชพิธี  ศรีตรัง
_1620  01/10/2556  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิญนักวิชาการทั่วโลก ร่วมประชุมเพื่อพัฒนาระบบการศึกษาใน กลุ่มประเทศ ASEAN ณ จังหวัดภูเก็ต คาดว่ามีนักวิชาการกว่า 200 คนเข้าร่วมประชุม  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_1619  29/10/2556  ม.อ.ปัตตานี จัดงาน “เทศกาลอาหารชายแดนใต้ ” เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ แสดงและจำหน่ายสินค้าโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย นำเสนอผลงานวิชาการ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 46] กำลังแสดงหน้าที่ 47/179 [หน้าถัดไป = 48]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179