[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,429

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_1153  0095102548  ม.อ. ปัตตานี จัดกิจกรรมรำลึกวันรูสมิแล  อื่นๆ  เวียนภายใน
_1152  0092102548  ม.อ. ปัตตานี ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2548  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  เวียนภายใน
_1151  0091102548  ม.อ. ปัตตานี เป็นสถาบันแรกของไทยที่เปิดสอนภาษาจีนเป็นวิชาเอก  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1150  0089102548  ม.อ. ปัตตานี เปิดศูนย์ปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์อาหารฮาลาลสู่ตลาดโลกด้วยมาตรฐานสากล  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1149  0088082548  ชมรมมุสลิม ม.อ. ปัตตานี จัดโครงการแนะแนวสู่อุดมศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เพื่อเปิดโลกทัศน์และทัศนคติที่ดีต่อการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1148  0086082548  กระทรวงการต่างประเทศ รับปากดูแลปัญหา ม.อ. ปัตตานี ขาดนักวิชาการต่างประเทศ  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1147  0085082548  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตร ณ ม.อ. หาดใหญ่  พระราชพิธี  เวียนภายใน
_1146  0084082548  ขอเชิญร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดลที่ ม.อ. ปัตตานี  พระราชพิธี  เวียนภายใน
_1145  0083082548  นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับคัดเลือกเป็นทูตงานกีฬามหาวิทยาลัยโลก ปี 2550  อื่นๆ  เวียนภายใน
_1144  0081082548  ม.อ. ปัตตานี ขยายพันธุ์หอยหวานได้สำเร็จ พร้อมให้คำปรึกษาดูงานแก่เกษตรกร  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1143  0078072548  ม.อ. ปัตตานี ร่วมกับ กอส. เปิดเวทีสัมมนานานาชาติ นำเสนอแนวทางสันติวิธีในการแก้ปัญหาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1142  0077072548  ขอเชิญร่วมงานเกษียณอายุราชการบุคลากรวิทยาเขตปัตตานี  อื่นๆ  เวียนภายใน
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 78] กำลังแสดงหน้าที่ 79/179 [หน้าถัดไป = 80]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179