[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,292

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_1566  31/10/2555  ขอเชิญชมการแข่งขันฟุตบอลส่วนราชการจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 21 ณ สนามฟุตบอล ม.อ.ปัตตานี  อื่นๆ  เวียนภายใน
_1565  1/10/2555  ขอเชิญร่วมในพิธีเปิดป้ายสโมสรและร่วมการแข่งขันกีฬา  อื่นๆ  เวียนภายใน
_1564  311055  วิทยาเขตปัตตานีขอเชิญชวนบุคลากรแต่งกายชุดวัฒนธรรม  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ศรีตรัง
_1563  26/09/2555  ม.อ.เตรียมเปิดหลักสูตรร่วมกับ UMK มาเลเซีย นำร่อง 2 ปริญญาสาขา Food Technology and Security  ผลิตบัณฑิต  ศรีตรัง
_1562  26/09/2555  โครงการเตรียมความพร้อมสู่ชีวิตนักศึกษา กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  อื่นๆ  ศรีตรัง
_1561  26/09/2555  ม.อ.ปัตตานี จัดงานวันกัลยาณิวัฒนาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณ  พระราชพิธี  ศรีตรัง
_1560  26/09/2555  อธิการบดี “บุญสม ศิริบำรุงสุข” กับ 37 ปี ที่สงขลานครินทร์  อื่นๆ  ศรีตรัง
_1559  26/09/2555  สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ม.อ. คนต่อไป  อื่นๆ  ศรีตรัง
_1558  26/09/2555  ม.อ.ปัตตานี เดินสายเรียกความเชื่อมั่นนักเรียนต่างพื้นที่เข้าศึกษา ลดความหวาดกลัวเดินสายแนะแนวสัญจรสร้างสายใยในจังหวัดภาคใต้ตอนบน  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_1557  26/09/2555  สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง เปิดตัวรายการวิทยุเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ภาคภาษามลายู  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_1556  26/09/2555  เปิดแล้วงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 20 ที่ ม.อ.ปัตตานี หลายองค์กรทั้งในและต่างประเทศร่วมงานคับคั่ง  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ศรีตรัง
_1555  26/09/2555   เปิดเวทีสัมมนาแนวทางการพัฒนาระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของคณะกรรมการอิสลาม ประจำ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ ม.อ.ปัตตานี  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 51] กำลังแสดงหน้าที่ 52/179 [หน้าถัดไป = 53]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179