[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,301

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_1921  19/09/2561  เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยเดินทางเยือนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 18 กันยายน 2561  ผลิตบัณฑิต  เวียนภายใน
_1920  0000052561  ม.อ.ปัตตานี รับสมัครเยาวชนประกวดออกแบบเครื่องประดับจากวัสดุเหลือใช้ ชิงเงินรางวัลกว่า 1 แสนบาท  อื่นๆ  เวียนภายใน
_1919  0000052561  มะเฟืองมหัศจรรย์ “ขึ้นห้าง” ผลงานบุคลากร ม.อ. เพิ่มรายได้ให้ชาวสวนยาง  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_1918  0000052561  กระทรวงวิทย์ฯ ร่วมกับม.อ.ปัตตานีเป็นเจ้าภาพจัดงาน“8th SCiUS Forum”  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_1917  0000052561  ม.อ. วิ่งการกุศล อันดามัน-อ่าวไทย วิ่งด้วยหัวใจ เพื่อสมทบทุน “กองทุนศูนย์โรคหัวใจ” เป็นเงินร่วม 14 ล้านบาท  อื่นๆ  สื่อสารมวลชน
_1916  0000052561  แรลลี่สายสัมพันธ์ ม.อ.ปัตตานี ครั้งที่ 3  อื่นๆ  เวียนภายใน
_1915  0000042561  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานประชุมสัมมนา“มิติการศึกษา พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ก้าวหน้า มั่นคง ยั่งยืน”  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1914  0000042561  ม.อ.ปัตตานี ร่วมกับ จ.ปัตตานี เปิดเวทีสานพลังประชารัฐขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมให้ผู้ประกอบการพบนักวิจัยเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้ชายแดน  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_1913  0000042561  ม.อ.ปัตตานีจัดพิธีไหว้ครูและครอบครูดนตรีไทยและนาฏศิลป์  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  เวียนภายใน
_1912  0000042561  ม.อ.ปัตตานี เตรียมความพร้อมว่าที่บัณฑิตเข้าสู่ตลาดแรงงานและจัดงานเปิดตลาดแรงงานแก่ผู้ประกอบการปัตตานี  อื่นๆ  เวียนภายใน
_1911  0000042561  ม.อ.ปัตตานี ขอเชิญร่วมงานปัจฉิมนิเทศและกิจกรรมนัดพบแรงงาน  อื่นๆ  เวียนภายใน
_1910  0000042561  ม.อ.ปัตตานี ร่วมกับจังหวัดปัตตานีเปิดเวที “พลังวิจัยและนวัตกรรมนำเศรษฐกิจยุคใหม่สู่ภาคใต้ชายแดน” ให้ผู้ประกอบการพบนักวิจัยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ภาคใต้ชายแดนให้ยั่งยืน  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 23] กำลังแสดงหน้าที่ 24/179 [หน้าถัดไป = 25]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179