[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,316

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_334  1901012539  ม.อ. ปัตตานี เปิดหลักสูตรเร่งรัดไทยศึกษาให้แก่ชาวต่างประเทศเป็นปีที่ 2  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_333  1901012539  นักเรียนสาธิตชนะเลิศการประกวดวาดภาพระดับประเทศ  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ศรีตรัง
_332  1901012539  ม.อ. ร่วมมือทางวิชาการต่อเนื่องกับมหาวิทยาลัยในอเมริกา  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_331  1901012539  นักวิจัย ม.อ. รายงานผลการวิจัยสังคมไทยมุสลิมกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาภาคใต้  วิจัย  ศรีตรัง
_330  1901012539  ประมวลกิจกรรมที่ ม.อ. ปัตตานี ร่วมเฉลิมฉลองวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_712  9907122538  ม.อ. ปัตตานี ขอเชิญชมฟรีนาฏศิลป์จากอินเดีย  อื่นๆ  เวียนภายใน
_711  9401112538  ม.อ. ปัตตานี หาแนวทางการให้บริการวิชาการเพื่อการพัฒนาบุคลากรในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_710  9124102538  ม.อ. ปัตตานี จัดสอบแข่งขันความรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_709  9024102538  ม.อ. ปัตตานี จัดประกวดกระทงและนางนพมาศ วันลอยกระทง  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  เวียนภายใน
_708  8817102538  โรงเรียนสาธิต ม.อ. เข้าร่วมกีฬาสาธิต - สามัคคี  อื่นๆ  เวียนภายใน
_707  8717102538  ม.อ. ปัตตานี จัดกิจกรรมทางวิชาการในโอกาสครบ 10 ปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_706  8510102538  ม.อ. ปัตตานี เปิดสอนเสริมประสบการณ์ภาคพิเศษ  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 138] กำลังแสดงหน้าที่ 139/179 [หน้าถัดไป = 140]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179