[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,407

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_1313  2709092547  บุคลากร ม.อ.ปัตตานี เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2547  อื่นๆ  ศรีตรัง
_1312  2709092547  วัฒนธรรมการกินหมาก  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_1311  2709092547  ม.อ.ปัตานี เปิดบริการศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_1310  2709092547  วิทยาลัยอิสลามศึกษา ม.อ.ปัตตานี ชูความเป็นนานาชาติ ส่งเสริมเยาวชนท่องจำอัลกุรอาน เป็นผู้แทนแข่งนานาชาติ “วันนอร์” เผย การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ต้องใช้หลักคำสอนของศาสดามาใช้ได้ผลดีที่สุด  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_1309  2708082547  รัฐเปิดไฟเขียวยกฐานะวิทยาเขตปัตตานีเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_1308  2708082547  ศูนย์ศึกษาและพัฒนาอ่าวปัตตานี ม.อ.ปัตตานี ศึกษาภูมิลักษณ์อ่าวปัตตานี พร้อมแนะการพัฒนาที่ยั่งยืนควรดำเนินการ ควบคู่กับระบบนิเวศวิทยา เศรษฐกิจ สังคมและประวัติศาสตร์โบราณคดี  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_1307  2708082547  สัมมนาทางวิชาการอิสลามเรื่อง ระบบครอบครัวในอิสลาม  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_1306  2708082547  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อ.ปัตตานี โชว์ผลงานสู่ชุมชนในงาน ม.อ.วิชาการ และสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_1305  2708082547  นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยชุด “ข้าวยำ น้ำบูดู”  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_1304  2708082547  สร้างหอพักนักศึกษาในกำกับของมหาวิทยาลัย ณ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยใช้กลยุทธ์ จัดหอพักนักศึกษาให้เป็น Learning and Living center  อื่นๆ  ศรีตรัง
_1303  2708082547  ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ เข้าพบนายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_1302  2708082547  เปิดโลกทัศน์สู่ครูมืออาชีพ  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 84] กำลังแสดงหน้าที่ 85/179 [หน้าถัดไป = 86]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179