[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,402

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_180  1510102535  มอบบ้านโบราณให้แก่มหาวิทยาลัย  อื่นๆ  ศรีตรัง
_179  1509092535  ม.อ. ปัตตานี สำรวจวิจัยสวนลองกองใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  วิจัย  ศรีตรัง
_178  1509092535  ผลการแข่งขันฟุตบอลส่วนราชการ  อื่นๆ  ศรีตรัง
_177  1509092535  ม.อ. ปัตตานี เปิดหลักสูตรกฎหมายอิสลามแห่งแรกในประเทศไทย  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_176  1509092535  ผลการประกวดศิลปะเด็ก  อื่นๆ  ศรีตรัง
_175  1509092535  ตั้งหน่วยปฏิบัติการเครือข่ายโลหะและวัสดุในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_174  1508082535  กิจกรรมนักศึกษาปัตตานีเน้นการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_173  1508082535  โครงการจัดตั้งกองกิจการนักศึกษา  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_172  1508082535  รินน้ำใจสู่โรงเรียนไอร์บือแต  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_171  1508082535  อาจารย์ตัวอย่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_170  1508082535  แนะนำคณบดีคณะศึกษาศาสตร์  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_169  1507072535  นิทรรศการและมหกรรมศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติมหาราชินีครั้งยิ่งใหญ่  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ศรีตรัง
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 162] กำลังแสดงหน้าที่ 163/179 [หน้าถัดไป = 164]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179