[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,416

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_535  3106052534  ม.อ. ปัตตานี จัดอภิปรายธุรกิจหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_534  2826042534  ม.อ. กับอีกโครงการหนึ่งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_533  2508042534  ม.อ. ปัตตานี จัดอบรมวิชาชีพครูแก่นักศึกษาคุรุทายาท  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_532  2326032534  ม.อ. ปัตตานี จัดอบรมเทคโนโลยียางระยะสั้นเรื่อง การทดสอบยางและผลิตภัณฑ์  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_361  1401012534  สร้างศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ใน ม.อ. ปัตตานี  อื่นๆ  ศรีตรัง
_128  1412122534  เปิดศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีที่ ม.อ. ปัตตานี  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_127  1412122534  ปันจักสีลัตแชมป์เอเซียตะวันออกเฉียงใต้  อื่นๆ  ศรีตรัง
_126  1412122534  อินโดนีเซียสนใจให้ความร่วมมือแก่สถาบันอุดมศึกษาของไทย  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_125  1412122534  คำขวัญของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2535  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_124  1412122534  เปิดร้านสาธิตธุรกิจการจัดบริการอาหาร  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_123  1411112534  เชิญร่วมงาน "สัปดาห์เกาหลีศึกษา"  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_122  1410102534  แผนป้องกันน้ำท่วมวิทยาเขตปัตตานี  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 167] กำลังแสดงหน้าที่ 168/179 [หน้าถัดไป = 169]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179