[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 696,103

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_1407  0057112552  ม.อ. ปัตตานี จัดกิจกรรมรำลึกวันรูสมิแล  อื่นๆ  เวียนภายใน
_1406  0053102552  ม.อ. ปัตตานี จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๒  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  เวียนภายใน
_1405  0052092552  ม.อ. ปัตตานี ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  เวียนภายใน
_1404  0051092552  ม.อ. ปัตตานี ขอเชิญร่วมกิจกรรมกีฬาวันมหิดล  อื่นๆ  เวียนภายใน
_1403  0049092552  ม.อ. ปัตตานี จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ  อื่นๆ  เวียนภายใน
_1402  0048082552  ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันมหิดล ประจำปี ๒๕๕๒  อื่นๆ  เวียนภายใน
_1401  0047082552  ม.อ. ปัตตานี จัดประกวดผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพและสมุนไพร  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1400  0045082552  โรงเรียนสาธิต ม.อ. เฉลิมฉลอง ๔๐ ปีแห่งการก่อตั้ง บ่มเพาะเยาวชน และเป็นแบบอย่างจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1399  0044082552  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จพระราชทานปริญญาบัตร ณ ม.อ. หาดใหญ่  พระราชพิธี  เวียนภายใน
_1398  0042072552  ม.อ. ปัตตานี เสริมทักษะการสอนภาษาไทย สาขาวรรณคดี ให้แก่ครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใน ๓ จังหวัดชายแดนใต้  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1397  0041072552  ม.อ. ปัตตานี เปิดรับนักเรียน ม. ปลาย เข้าเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ตามโครงการ วมว.  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1396  0038072552  ม.อ. ปัตตานี จัดงาน ม.อ. วิชาการ ประจำปี ๒๕๕๒  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 64] กำลังแสดงหน้าที่ 65/179 [หน้าถัดไป = 66]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179