[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 696,109

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_1798  0011032559  ม.อ. ปัตตานี ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัย ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙  อื่นๆ  เวียนภายใน
_1797  26/07/2559  ม.อ.ปัตตานีเปิดมหาวิทยาลัยให้ประชาชนเข้าชมผลงานทางวิชาการในงาน ม.อ.วิชาการประจำปี 2559  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_1796  09/07/2559  ม.อ.ปัตตานีเตรียมส่งเสริมให้นักศึกษาปั่นจักรยานแทนใช้มอเตอร์ไซค์ พร้อมเพิ่มระบบขนส่งมวลชน  อื่นๆ  สื่อสารมวลชน
_1795  22/06/2559  แถลงการณ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เรื่อง ม.อ.ปัตตานีขอยืนยันการเป็นพื้นที่กลางเพื่อหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_1794  17/06/2559  ม.อ.ปัตตานีสร้างหลักสูตรเตรียมผู้นำนักศึกษาอย่างจริงจังต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 10  ผลิตบัณฑิต  เวียนภายใน
_1793  07/06/2559  ม.อ.ปัตตานีได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นองค์กรปลอดโฟม 100%  อื่นๆ  เวียนภายใน
_1792  06/06/2559  สาขาวิชาเอกประถมศึกษา ม.อ.ปัตตานี เป็นสาขาที่มีอัตราแข่งขันเข้าศึกษาสูงที่สุด และ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ ม.อ.ติด 1 ใน 5 จากผลการสอบแอดมิชชั่นส์ปีนี้  ผลิตบัณฑิต  สื่อสารมวลชน
_1791  04/06/2559  นักศึกษาและบุคลากร ม.อ.5 วิทยาเขต และนักศึกษาจาก UUM มาเลเซีย ส่งมอบศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ผลงานค่ายพัฒนาให้โรงเรียนบ้านรูสะมิแล ปัตตานี หลังทำงานหนักมา 10 วัน  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_1790  24/06/2559  ม.อ.ปัตตานี ทุ่มงบประมาณกว่า 1 ล้านบาท นำนักศึกษาและบุคลากร 5 วิทยาเขต และนักศึกษาจาก UUM มาเลเซีย ออกค่ายพัฒนาโรงเรียนบ้านรูสะมิแล  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_1789  06/2559  ม.อ.ปัตตานี นำ 5 วิทยาเขตและนักศึกษาจากมาเลเซีย ออกค่ายพัฒนาโรงเรียนบ้านรูสะมิแล  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_1788  27/04/2559  ม.อ.ปัตตานีใช้จ่ายเงินค่ากระแสไฟฟ้าสูงถึงปีละกว่า 42 ล้านบาท ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานร่วมกันประหยัดพลังงาน  อื่นๆ  เวียนภายใน
_1787  05/2559  ประธานกรรมการ บริษัท ชูเกียรติยนต์ จำกัด บริจาคเงินให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เจ็ดล้านบาท เพื่อปรับปรุงหอประชุมมหาวิทยาลัยที่มีอายุเกือบห้าสิบปี  อื่นๆ  ศรีตรัง
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 33] กำลังแสดงหน้าที่ 34/179 [หน้าถัดไป = 35]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179