[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,335

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_738  6828062539  ขอเชิญร่วมแข่งขันนกเขาชวาเสียงชิงถ้วยพระราชทานที่ ม.อ. ปัตตานี  อื่นๆ  เวียนภายใน
_737  6627062539  ครบรอบ 10 ปี การจัดตั้งสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_736  5912062539  ขอเชิญชมการแสดงนิทรรศการศิลปะไทย - ออสเตรเลีย  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_735  5705062539  นักวิชาการจาก ม.อ. และภาคเอกชน รายงานผลหลังการสัมมนาชี้ตลาดไก่เนื้อสดใส  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_734  5605062539  ม.อ. ปัตตานี เสริมทักษะการก่อสร้างพื้นฐาน  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_733  5009052539  ม.อ. ปัตตานี จัดอบรมหลักสูตรไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการส่งออก  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_732  4909052539  อบรมเสริมวิชาชีพครูแก่นักศึกษาคุรุทายาท 7 สถาบัน ที่ ม.อ. ปัตตานี  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_731  4410042539  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรทบวงฯ ครั้งที่ 15  อื่นๆ  เวียนภายใน
_730  4101042539  ม.อ. ปัตตานี ร่วมกับสาธารณรัฐประชาชน จัดสอบวัดความรู้ภาษาจีนให้ผู้สนใจทั่วไป  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_729  3927032539  ขอเชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ณ ม.อ. ปัตตานี  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  เวียนภายใน
_728  3621032539  ม.อ. ปัตตานี จัดอบรมครูสอนวิชาเคมีและฟิสิกส์ ม. ปลาย  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_727  3413032539  ม.อ. ปัตตานี และภาคเอกชน ร่วมเสริมหลักสูตรการเลี้ยงไก่เนื้อเชิงธุรกิจ  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 134] กำลังแสดงหน้าที่ 135/179 [หน้าถัดไป = 136]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179