[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,359

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_2022  25/02/2563  16 หน่วยงานในวิทยาเขตปัตตานีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินการสำนักงาน สีเขียวเพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่ยั่งยืน  อื่นๆ  เวียนภายใน
_2021  19/02/2563  วิทยาเขตปัตตานีเป็นเจ้าภาพประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย  วิจัย  สื่อสารมวลชน
_2020  21/01/2563  คณะวิทยาการอิสลาม ม.อ.ปัตตานีขอเชิญร่วมเดิน-วิ่งการกุศล  อื่นๆ  สื่อสารมวลชน
_2019  16/01/2563  ม.อ.ปัตตานีขอเชิญร่วมกิจกรรม ติสท์รัน วิ่งทะลุเฟรม ปี2  อื่นๆ  สื่อสารมวลชน
_2045  0025082562  วิทยาเขตปัตตานี ขอเชิญบุคลากรร่วมแสดงกตัญญุตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562  อื่นๆ  เวียนภายใน
_2044  0023082562  สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ม.อ.หาดใหญ่  พระราชพิธี  สื่อสารมวลชน
_2043  0022072562  ม.อ.คัดเลือกอาจารย์ตัวอย่าง อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ บุคลากรดีเด่น และผลงานระดับดีเด่น ประจำปี 2562  อื่นๆ  เวียนภายใน
_2042  0024082562  ม.อ.ปัตตานี เปิดมหาวิทยาลัยให้สังคมชมนวัตกรรมและผลงานวิชาการในงาน ม.อ. วิชาการ  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_2040  0026082562  ม.อ.ปัตตานี ชูแนวคิด สร้างสรรค์ คุณค่า มูลค่า ในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม 9 วัน 9 คืน  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  เวียนภายใน
_2039  0027092562  ม.อ.ปัตตานี เปิดเวทีสัมมนาครูผู้สอนภาษาเกาหลีและเกาหลีศึกษาทั่วประเทศ  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_2038  0028092562  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันมหิดล และวันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ประจำปี 2562  อื่นๆ  เวียนภายใน
_2037  0030102562  ม.อ.ปัตตานี ขอเชิญร่วมงานวันลอยกระทง ประจำปี 2562  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  เวียนภายใน
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 14] กำลังแสดงหน้าที่ 15/179 [หน้าถัดไป = 16]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179