[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,398

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_1301  2708082547  ม.อ. ปัตตานี ศึกษายุทธศาสตร์การจัดการสังคมสมบูรณ์แบบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยรัฐต้องสร้างความแข็งแกร่ง ทางเศรษฐกิจไปพร้อม ๆ กับองค์ทางสังคมและวัฒนธรรม  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_1300  2708082547  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับโครงการพัฒนาชุมชนเป็นสุขที่ภาคใต้ ดับบ้านดับเมือง : เรียนรู้ที่ปากใต้  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_1299  2707072547  ม.อ. ปัตตานี ร่วมกับภาครัฐและเอกชนด้านการศึกษา รวมพลังเปิดเวทีพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาไทย  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_1298  2707072547  งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 12  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ศรีตรัง
_1297  2707072547  นักเรียนทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้รับรางวัลพระราชทาน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  อื่นๆ  ศรีตรัง
_1296  2707072547  พิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ศรีตรัง
_1295  2707072547  นิทรรศการมองสยามผ่านเลนส์  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_1294  2707072547  กิจกรรม ม.อ. วิชาการ  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_1293  2707072547  กิจกรรมไหว้ครู  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ศรีตรัง
_1292  2707072547  เปตองชิงถ้วยพระราชทาน  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ศรีตรัง
_1291  2707072547  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตร ณ ม.อ. หาดใหญ่  พระราชพิธี  ศรีตรัง
_1290  2706062547  อบรมเยาวชนคนวิทยุ  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 85] กำลังแสดงหน้าที่ 86/179 [หน้าถัดไป = 87]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179