[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,394

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_234  1608092536  เตรียมเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาเทคโนโลยีการจับสัตว์น้ำ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_233  1609102536  ม.อ. ปัตตานี เตรียมลงนามสัญญาความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในประเทศมาเลเซีย ในต้นปี 2537  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_232  1609102536  ม.อ. ปัตตานี จัดอบรมการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_231  1609102536  ม.อ. ปัตตานี ร่วมกับสำนักจุฬาราชมนตรี ผลิตรายการคุณธรรมนำชีวิตทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 10 หาดใหญ่  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_230  1609102536  ม.อ. ปัตตานี นำโครงการอ่าวปัตตานี เข้าร่วมประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 19  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_229  1607082536  ม.อ. ปัตตานี อบรมเข้มภาษาอาหรับได้ผลเกินคาด ม. อิสลามแห่งมะดีนะฮ ให้ทุนการศึกษา 10 ทุน แก่ผู้เข้าอบรม  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_228  1607082536  ผลการแข่งขันฟุตบอลส่วนราชการจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 12  อื่นๆ  ศรีตรัง
_227  1607082536  ภาครัฐและเอกชนให้ความสำคัญกับกิจกรรมนักศึกษา ในการรับสมัครเข้าทำงาน  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_226  1607082536  ม.อ. ปัตตานี สัมมนาอ่าวปัตตานี อดีต ปัจจุบัน อนาคต ครั้งที่ 3 ได้ผลเกินคาดทั้งรัฐและเอกชน ร่วมจัดตั้งกลุ่มฟื้นฟูอ่าวปัตตานี  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_225  1607082536  ม.อ. ปัตตานี ร่วมกับองค์การยูนิเซฟ พัฒนาชุมชนมุสลิมใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_224  1606072536  นักศึกษา ม.อ. ร่วมโครงการเรือเยาวชน  ผลิตบัณฑิต  ศรีตรัง
_223  1606072536  วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดสัมมนาภาษาอาหรับ  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 156] กำลังแสดงหน้าที่ 157/179 [หน้าถัดไป = 158]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179