[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,267

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_462  2206062542  ม.อ. ปัตตานี เชิญนักวิชาการและสื่อมวลชน ร่วมประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ "ผลงานวิจัยภาคใต้"  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_461  2206062542  ตั้งอาจารย์ ม.อ. ปัตตานี เป็นกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_460  2206062542  นักวิชาการจากทุกทวีปร่วมสัมมนาเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_459  2205052542  โครงการค่ายเยาวชนรักษ์ถิ่นเฉลิมพระเกียรติฯ  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_458  2205052542  อนุญาตให้นักเรียนมุสลิมในโรงเรียนสาธิต ม.อ. แต่งกายตามหลักศาสนา  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_457  2205052542  เตาเผาถ่านกะลามะพร้าว สิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา ม.อ.  วิจัย  ศรีตรัง
_456  2204042542  ผลการแข่งขันปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย  อื่นๆ  ศรีตรัง
_455  2203032542  วิทยาเขตปัตตานี จัดสรรทุนการศึกษา  อื่นๆ  ศรีตรัง
_454  2203032542  ม.อ. ปัตตานี จัดประชุมเฉลิมพระเกียรติผลงานวิจัยภาคใต้  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_453  2203032542  ขอเชิญร่วมสัมมนานานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ที่ ม.อ. ปัตตานี  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_452  2203032542  ทีมจุฬาภรณ์ชนะเลิศเปตองถ้วยพระราชทาน  อื่นๆ  ศรีตรัง
_451  2202022542  ศิษย์เก่าสาธิต ม.อ. ได้รับการประกาศเกียรติคุณจากโรงเรียนนายเรืออากาศสหรัฐอเมริกา  ผลิตบัณฑิต  ศรีตรัง
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 122] กำลังแสดงหน้าที่ 123/179 [หน้าถัดไป = 124]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179