[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,360

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_1071  0071082547  ขอเชิญชมและร่วมแข่งขันฟุตบอล 2 ฝั่งคลอง  อื่นๆ  เวียนภายใน
_1070  0066072547  รัฐบาลอินโดนีเซียสนับสนุนทุนการศึกษาระดับมหาบัณฑิตแก่นักศึกษาไทย เพื่อไปศึกษา ณ ประเทศอินโดนีเซีย  ผลิตบัณฑิต  เวียนภายใน
_1069  0063072547  ม.อ. ปัตตานี จัดสัมมนาเทคนิคการเขียนและนำเสนอผลงานทางวิชาการ  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1068  0062072547  ม.อ. ปัตตานี ร่วมกับภาครัฐและเอกชนด้านการศึกษา รวมพลังเพื่อปฏิรูปการศึกษาไทย เปิดเวทีพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาไทย  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1067  0061072547  วิทยาเขตปัตตานี รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ PSU Young Ambassadors  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1066  0060072547  ม.อ. ปัตตานี จัดการแข่งขันเปตองชิงถ้วยพระราชทานฯ  อื่นๆ  เวียนภายใน
_1065  0058062547  ม.อ. ปัตตานี รับสมัครเยาวชนเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการเพื่อเสริมทักษะและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1064  0057062547  ม.อ. ปัตตานี จัดอบรมความรู้ด้านสารสนเทศจากอินเตอร์เน็ตสำหรับบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนในจังหวัดภาคใต้  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1063  0056062547  จัดสรรทุนวิจัยให้บุคลากรเพื่อส่งเสริมการทำวิจัย อันเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการและพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิจัย  เวียนภายใน
_1062  0055062547  ม.อ. ปัตตานี เปิดรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ จัดสอบแข่งขันความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้แก่นักเรียน 14 จังหวัดภาคใต้  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1061  0053062547  ขอเชิญร่วมงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 12 ที่ ม.อ. ปัตตานี  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  เวียนภายใน
_1060  0052062547  ม.อ. ปัตตานี จัดอบรมเยาวชนคนข่าวให้แก่เยาวชนในภาคใต้ตอนล่าง เนื่องในงาน ม.อ. วิชาการ  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 92] กำลังแสดงหน้าที่ 93/179 [หน้าถัดไป = 94]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179