[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,319

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_1023  2611112546  นักวิชาการศึกษาพบแรงงานจังหวัดภาคใต้ตอนล่างยังขาดทักษะและนิสัยอุตสาหกรรม รัฐและเอกชนควรมีส่วนร่วมพัฒนาแรงงาน  วิจัย  ศรีตรัง
_1022  2611112546  ม.อ. ปัตตานี ร่วมกับนักวิชาการสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ร่วมศึกษาวิจัยข้อมูลพื้นฐานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและการใช้ภาษาต่างประเทศของภาคใต้  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_1021  2611112546  งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2546  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ศรีตรัง
_1020  2610102546  นักเรียนโรงเรียนสาธิต ม.อ. ได้รับการคัดเลือกเป็นนักเรียนรางวัลพระราชทานระดับโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น  ผลิตบัณฑิต  ศรีตรัง
_1019  2610102546  35 ปี ศึกษาศาสตร์กับความคาดหวังของชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_1018  2610102546  แนะนำนายกสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  อื่นๆ  ศรีตรัง
_1017  2610102546  อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยมีคุณภาพจากกระทรวงศึกษาธิการ  วิจัย  ศรีตรัง
_1016  2610102546  นักเรียนจากศูนย์ สอวน. ม.อ. ปัตตานี ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับเอเชีย ครั้งที่ 4  อื่นๆ  ศรีตรัง
_1015  2610102546  ร่วมอำลา...รูสมิแลในงานเกษียณอายุราชการ ณ วิทยาเขตปัตตานี  อื่นๆ  ศรีตรัง
_1014  2610102546  เยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอนการวิจัยด้านเทคโนโลยียางของภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_1013  2610102546  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภูมิใจในความสำเร็จของบัณฑิตภาษาเกาหลีรุ่นแรก  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_1012  2610102546  ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เดินทางมารับหน้าที่เป็นวันแรก  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 96] กำลังแสดงหน้าที่ 97/179 [หน้าถัดไป = 98]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179