[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,286

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_411  2102022541  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ 5 เหรียญ ในศาลายาเกมส์  อื่นๆ  ศรีตรัง
_410  2102022541  ม.อ. ปัตตานี ผลิตบัณฑิตสาขากฎหมายอิสลามเป็นแห่งแรกในประเทศไทย  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_409  2101012541  คณะศึกษาศาสตร์กับกิจกรรมวันครู  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ศรีตรัง
_408  2101012541  ผลการสอบแข่งขันความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2540  อื่นๆ  ศรีตรัง
_407  2101012541  จุฬาราชมนตรีเยือนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_39  78/12/2541  คณะนักวิจัย ม.อ. ปัตตานี ศึกษาปัญหาอ่าวปัตตานีระยะที่ 2 พบว่าควรเร่งป้องกันก่อนเข้าสู่ภาวะวิกฤติ  วิจัย  เวียนภายใน
_38  76/12/2541  ม.อ. ปัตตานี เตรียมพร้อมเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล ประยุกต์ใช้ระบบ ISO 9000 ในการประกันคุณภาพการศึกษา  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_37  73/11/2541  อนาคต ม.อ. ปัตตานี ปี 2560  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_36  69/11/2541  ม.อ. ปัตตานี เป็นเจ้าภาพจัดสัมมนานานาชาติมหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 4  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_35  67/11/2541  ม.อ. ได้ฤกษ์ขยายเขตการศึกษาไปยัง อ.รามัน จ.ยะลา แล้ว  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_34  59/09/2541  ม.อ. ปัตตานี ขอเชิญร่วมพิธีสมโภชพระพุทธทักษิณสมานฉันท์  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  เวียนภายใน
_33  0052082541  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2540  พระราชพิธี  เวียนภายใน
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 127] กำลังแสดงหน้าที่ 128/179 [หน้าถัดไป = 129]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179