[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,371

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_1083  0091092547  ขอเชิญรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่าง พรบ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในกำกับของรัฐฉบับใหม่  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1082  0087092547  รัฐเปิดไฟเขียวยกฐานะวิทยาเขตปัตตานีเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1081  0086092547  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตร ณ ม.อ. หาดใหญ่  พระราชพิธี  เวียนภายใน
_1080  0085082547  องค์กรภาครัฐและเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดเสวนาเรื่อง “ การยกฐานะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ให้เป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ ประชาชนได้อะไร รัฐเสียอะไร ”  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1079  0083082547  ม.อ. ปัตตานี ศึกษายุทธศาสตร์การจัดการสังคมสมบูรณ์แบบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยรัฐต้องสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจไปพร้อม ๆ กับองค์ประกอบทางสังคมและวัฒนธรรม  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1078  0082082547  ขอเชิญร่วมงานเกษียณอายุราชการ ณ วิทยาเขตปัตตานี  อื่นๆ  เวียนภายใน
_1077  0081082547  สร้างหอพักนักศึกษาในกำกับของมหาวิทยาลัย ณ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยใช้กลยุทธ์ จัดหอพักนักศึกษาให้เป็น Learning and Living center  อื่นๆ  เวียนภายใน
_1076  0080082547  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โชว์ผลงานสู่ชุมชนในงาน ม.อ. วิชาการและสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1075  0079082547  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตร ณ ม.อ. หาดใหญ่  พระราชพิธี  เวียนภายใน
_1074  0075082547  ม.อ. ปัตตานี ฝึกอบรมผู้สนใจผลิตอาหารไทยในลักษณะฟาสต์ฟู๊ต  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1073  0074082547  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อ. ปัตตานี เสริมทักษะเป็นผู้ประกอบการขนาดย่อม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเบเกอรี่  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1072  0072082547  ม.อ. ปัตตานี จัดอบรมครูวิทยาศาสตร์  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 91] กำลังแสดงหน้าที่ 92/179 [หน้าถัดไป = 93]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179