[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,365

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_906  2508082545  ม.อ. ปัตตานี ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดค่ายศิลปะที่ปัตตานี ผู้ว่าฯ ชี้เป็นก้าวสำคัญเยาวชนได้เรียนรู้  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_905  2508082545  ม.อ. ปัตตานี ร่วมกับนักวิชาการ องค์กรท้องถิ่น ระดมความคิดกำหนดทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นภาคใต้  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_904  2508082545  รางวัลผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อชุมชน ประจำปี 2545  วิจัย  ศรีตรัง
_903  2508082545  ม.อ. ปัตตานี ศึกษาผลจากการปรับสภาพของยางธรรมชาติ เพื่อลดพลังงานที่ได้ผลิตผลิตภัณฑ์ยาง  วิจัย  ศรีตรัง
_902  2508082545  วนเกษตรไร้สารพิษเพื่อคุณภาพชีวิตเกษตรกร  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_901  2508082545  สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง ม.อ. จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก ที่ตำบลปะเสยาวอ  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_900  2508082545  ม.อ. ปัตตานี กระชับสัมพันธ์ไทย – ซาอุฯ จัดโครงการร่วมอบรมภาษาอาหรับและวิทยาการอิสลาม เป็นปีที่ 9  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_899  2508082545  การมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดคำขวัญปีบริการประชาชนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  อื่นๆ  ศรีตรัง
_898  2507072545  ม.อ. ปัตตานี จัดทำ MOU กับ SCAU เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_897  2507072545  ม.อ. ปัตตานี และโครงการ SIF ระดมความคิดจัดสัมมนายุทธศาสตร์วัฒนธรรมชุมชน : ปอเนาะแบบดั้งเดิม  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_896  2507072545  จังหวัดปัตตานี พร้อมใจอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 10 ที่ ม.อ. ปัตตานี  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_895  2507072545  ม.อ. ปัตตานี ชี้แจงกรณีประกาศกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นโมฆะ  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 104] กำลังแสดงหน้าที่ 105/179 [หน้าถัดไป = 106]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179