[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,428

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_531  2312122543  คณะหนังตะลุง ม.อ. ปัตตานี กับภารกิจการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่ให้สาระและความบันเทิงแก่ผู้คนในภูมิภาค  อื่นๆ  ศรีตรัง
_530  2312122543  นายกรัฐมนตรีวางศิลาฤกษ์หอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ที่ ม.อ. ปัตตานี  อื่นๆ  ศรีตรัง
_529  2311112543  กิจกรรมวันรูสมิแล ประจำปี 2543  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ศรีตรัง
_528  2311112543  อาจารย์ ม.อ. ปัตตานี ได้รับเลือกให้เป็นกรรมการสภาภาษามลายูนานาชาติ สภาภาษามลายูนานาชาติ  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_527  2311112543  ผลสำรวจการได้งานทำของบัณฑิต ม.อ. พยาบาล / การโรงแรม ได้งานทำมากที่สุด  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_526  2311112543  ม.อ. ปัตตานี จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นการปฏิรูปการศึกษา  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_525  2311112543  ม.อ. ปัตตานี ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_524  2311112543  นักเรียนสาธิต ม.อ. เข้าร่วมประกวดภาพวาด  อื่นๆ  ศรีตรัง
_523  2311112543  ผลการประกวดฯ วันลอยกระทง  อื่นๆ  ศรีตรัง
_522  2310102543  บุคลากรวิทยาเขตปัตตานี 16 ท่าน เกษียณอายุราชการในปี 2543  อื่นๆ  ศรีตรัง
_521  2310102543  ตั้งศูนย์กิจกรรมร่วมรัฐสภาประชาสังคมจังหวัดปัตตานีที่ ม.อ. ปัตตานี  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_520  2310102543  ม.อ. ปัตตานี เปิดมิติใหม่จัดอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 116] กำลังแสดงหน้าที่ 117/179 [หน้าถัดไป = 118]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179