[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,387

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_1289  2706062547  รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี เดินทางไปเยี่ยมและดูงานสถาบันต่าง ๆ ณ ต่างประเทศ  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_1288  2706062547  ฯพณฯนายชวน หลีกภัย เป็นประธานในพิธีเปิดหอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ ณ ม.อ.ปัตตานี พร้อมการแสดง และวาดเส้นนานาชาติเป็นครั้งแรกของภาคใต้  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ศรีตรัง
_1287  2706062547  ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประสานความร่วมมือทางวิชาการกับ ภาควิชา Environment and Resource, Denmark Technical University (DTU), ประเทศเดนมาร์ก  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_1286  2706062547  โรงเรียนสาธิต ม.อ. รับขวัญ  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_1285  2706062547  ศรีตรังช่อใหม่ ผลิดอกบานสะพรั่ง ณ ม.อ.ปัตตานี  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_1284  2706062547  ฯพณฯ นายเนวิน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ได้เดินทางมาร่วม ชี้แจงทำความเข้าใจกรอบงานและการดำเนินงานโครงการพัฒนาอาชีพเกษตร ด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_1282  2705052547  รัฐสานต่อโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ของรัฐ อีก 5 ปี  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_1281  2705052547  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดให้มีการประชุมบุคลากรคณะประจำปี 2547  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_1280  2705052547  นักศึกษาให้ความไว้วางใจ เลือก ม.อ.เป็นอันดับ 5 ของผู้สมัครเลือกเรียนมากที่สุด รับรอง ความปลอดภัยต่อสถานการณ์ภาคใต้  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_1279  2705052547  ม.อ.ปัตตานี พร้อมรับนักศึกษาใหม่ เน้นการสร้างสรรค์ สร้างความสัมพันธ์ บำเพ็ญประโยชน์  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_1278  2705052547  ตือตรีกับการบำบัดโรคภัยไข้เจ็บชาวไทยมุสลิม  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ศรีตรัง
_1277  2705052547  นิเทศศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี คว้ารางวัลประกวดหนังสั้นระดับชาติ  อื่นๆ  ศรีตรัง
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 86] กำลังแสดงหน้าที่ 87/179 [หน้าถัดไป = 88]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179