[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,363

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_297  1803032538  ม.อ. ปัตตานี ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จัดงานปีแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศไทย  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_296  1803032538  ม.อ. ปัตตานี เร่งผลิตงานวิจัยด้านพัฒนาชุมชน  วิจัย  ศรีตรัง
_295  1802022538  ผลการแข่งขันเปตองชิงถ้วยพระราชทานฯ  อื่นๆ  ศรีตรัง
_294  1802022538  ม.อ. ปัตตานี ร่วมแปดองค์กรประสานเครือข่ายชุมชนรักป่า  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_293  1802022538  ม.อ. ปัตตานี จัดประชุมเรื่อง อิทธิพลของอ่าวปัตตานีต่ออ่าวไทยตอนล่าง  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_292  1802022538  จัดตั้งมูลนิธิพระธรรมโมลีเพื่อการศึกษา  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_291  1802022538  ม.อ. ปัตตานี ได้คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คนใหม่  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_290  1801012538  ม.อ. ฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนานักบริหารธุรกิจ  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_289  1801012538  ผลการสอบแข่งขันความรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  อื่นๆ  ศรีตรัง
_288  1801012538  ม.อ. ปัตตานี จัดโครงการรักษ์แม่น้ำปัตตานีเฉลิมพระเกียรติ  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_650  9625082537  ม.อ. ปัตตานี จัดตั้งศูนย์ข้อมูลอิสลาม  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_649  9424082537  ม.อ. ปัตตานี เปิดค่ายคณิตศาสตร์สำหรับครู อาจารย์  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 145] กำลังแสดงหน้าที่ 146/179 [หน้าถัดไป = 147]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179