[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,273

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_1833  17/04/2561  จังหวัดปัตตานีเปิดเวที “พลังวิจัยและนวัตกรรมนำเศรษฐกิจยุคใหม่สู่ภาคใต้ชายแดน” ให้ผู้ประกอบการพบนักวิจัย เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้ชายแดนให้ยั่งยืน  วิจัย  สื่อสารมวลชน
_1832  09/04/2561  ม.อ.ปัตตานีส่งบุคลากรร่วมคัดตัวนักกีฬาสกอ.ที่ภูเก็ต  อื่นๆ  เวียนภายใน
_1831  04/04/2561  นักศึกษา ม.อ.ปัตตานี เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 18 ณ ประเทศอินโดนีเซีย  อื่นๆ  สื่อสารมวลชน
_1830  16/03/2561  ม.อ.ปัตตานีจัดประชุมวิชาการนานาชาติ การศึกษากับความเป็นผู้นำและนวัตกรรมในการเรียนรู้สังคม  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_1860  0015092560  วิทยาเขตปัตตานี ขอเชิญร่วมงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจําปี ๒๕๖๐  อื่นๆ  เวียนภายใน
_1859  010062560  คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี ร่วมกับ ๑๒ หน่วยงาน บริการลอกต้อกระจกฟรี ช่วยเหลือประชาชน ๓ จังหวัดชายแดนใต้ เนื่องในโอกาส ครบรอบ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1858  0019092560    พระราชพิธี  สื่อสารมวลชน
_1851  012082560  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เปิดงาน ม.อ.วิชาการที่วิทยาเขตปัตตานี ให้ประชาชนเข้าชมผลงานทางวิชาการ ในโอกาส 50 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_1850  020102560  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีรายจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าสูงขึ้นต่อเนื่อง จึงขอความร่วมมือทุกคนร่วมกันประหยัดพลังงาน  อื่นๆ  เวียนภายใน
_1849  011062560  ปราชญ์มุสลิมโลก ๓๗ ประเทศ เปิดเวทีสัมมนาการศึกษาอิสลาม พลังแห่งการขับเคลื่อนในการพัฒนาและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ณ ม.อ.ปัตตานี  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_1848  019092560  สโมสรบุคลากร ม.อ.ปัตตานี ขอเชิญร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ครั้งที่ ๒  อื่นๆ  สื่อสารมวลชน
_1847  016092560  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ ม.อ. หาดใหญ่  พระราชพิธี  สื่อสารมวลชน
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 29] กำลังแสดงหน้าที่ 30/179 [หน้าถัดไป = 31]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179