[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,372

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_1701  17/09/57  สสส.-สสม.-ม.อ.ปัตตานี “รวมพลคนรักษ์สุขภาพ” จัดงาน “มหกรรมอาหารและวัฒนธรรมมุสลิมไทยครั้งที่ 5” ส่งเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย ใช้หลักศาสนาอิสลามนำสุขภาพดี ชมมินิคอนเสิร์ตวงอนาชีดชื่อดัง ชิมอาหารฮาลาลพื้นบ้าน 4 ภาค ชูต้นแบบจัดการขยะ  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_1700  17/09/57  คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตตานี จัดงานวันครูประจำปี 2557 ภายใต้หัวข้อ “45 ปี คณะ ศึกษาศาสตร์ สร้างครูผู้สร้างชาติ ตามรอยพระบาท พระราชบิดา”  อื่นๆ  ศรีตรัง
_1699  17/09/57  ม.อ. ร่วมงานตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่ 18 มีนักเรียนจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สนใจร่วมงานกว่าสองหมื่นคน  ผลิตบัณฑิต  ศรีตรัง
_1698  17/09/57  กลุ่มนักศึกษาวิชาเอกภาษามลายูและมลายูศึกษา เปิดเวทีราตรีสืบสานศิลปวัฒนธรรมมลายู ณ วิทยาเขตปัตตานี  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ศรีตรัง
_1697  17/09/57  นักจิตวิทยา ม.อ.ปัตตานี และเครือข่ายนักจิตวิทยาจังหวัดปัตตานี ออกแถลงการณ์ประณามการใช้ความรุนแรงกับเด็ก  อื่นๆ  ศรีตรัง
_1696  17/09/57  จังหวัดปัตตานี เปิดงานมหกรรมอาชีพสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อแนะแนวอาชีพ ส่งเสริมการมีงานทำรองรับประชาคมอาเซียน  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_1695  17/09/57  นักศึกษา ม.อ.ปัตตานี ออกใช้สิทธิ์เลือกตั้งองค์การนักศึกษา เกือบ 100 % โดยใช้ระบบการเลือกตั้งออนไลน์  อื่นๆ  ศรีตรัง
_1694  17/09/57  “บัณฑิต ม.อ. ต้องทำงานเป็น และมีคุณธรรม”  ผลิตบัณฑิต  ศรีตรัง
_1693  17/09/57  ชาวสงขลานครินทร์ สานสัมพันธ์ความรักสามัคคี ใน “กีฬา 5 ประสาน” ประจำปี 2557  อื่นๆ  ศรีตรัง
_1692  17/09/57  วิทยาเขตปัตตานี จัดโครงการพัฒนาอาจารย์มุ่งนำเสนอผลงานทางวิชาการในระดับ นานาชาติ  อื่นๆ  ศรีตรัง
_1691  17/09/57  ม.อ.ปัตตานี ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 11 และโรงงานอุตสาหกรรมยางและไม้ยางพารา ร่วมลงนามพัฒนายางพาราใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_1690  17/09/57  ม.อ.ปัตตานี และ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ประชุมร่วมเพื่อหาแนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  อื่นๆ  ศรีตรัง
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 40] กำลังแสดงหน้าที่ 41/179 [หน้าถัดไป = 42]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179