[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,302

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_156  1505052535  ผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_155  1505052535  ผู้อำนวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา เยือนซาอุดิอารเบีย  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_154  1505052535  แนะนำมหาวิทยาลัยให้นักศึกษาใหม่รู้จัก  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_153  1505052535  ครบรอบ 1 ปีการบริหารวิทยาเขตปัตตานี  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_152  1504042535  สรุปผลการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ  อื่นๆ  ศรีตรัง
_151  1504042535  อบรมนักศึกษาคุรุทายาทที่ ม.อ. ปัตตานี  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_150  1504042535  ผลงานวิจัยดีเด่น  วิจัย  ศรีตรัง
_149  1504042535  สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตเทปโทรทัศน์ส่งเสริมเอกลักษณ์ชาวใต้  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_148  1504042535  9 ประเทศ แข่งขันปันจักสีลัตที่ ม.อ. ปัตตานี  อื่นๆ  ศรีตรัง
_147  1504042535  ม.อ. ปัตตานี ให้บริการแสดงหนังตะลุง  อื่นๆ  ศรีตรัง
_146  1504042535  รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี แนะนำนักศึกษาทำกิจกรรมเพื่อสังคม  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_145  1503032535  บริการยืม - คืนระหว่างห้องสมุด  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 164] กำลังแสดงหน้าที่ 165/179 [หน้าถัดไป = 166]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179