[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,340

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_1047  0021032547  มอ. ปัตตานี จัดโครงการค่ายเยาวชนรักคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 7  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1046  0020032547  ม.อ. ปัตตานี จัดโครงการค่ายเยาวชนคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 7  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1045  0019032547  ขอเชิญชมนิรรศการศิลปะจากออสเตรเลีย  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1044  0017032547  ม.อ. ปัตตานี รับสมัครเยาวชนทั่วประเทศเข้าค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1043  0016022547  ม.อ. ปัตตานี ร่วมกับสถานทูตเปรูประจำประเทศไทย จัดนิทรรศการภาพเขียนสีน้ำมันบนผ้าใบ โดยจิตรกรชื่อดังจากเปรู  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1042  0015022547  ม.อ. ปัตตานี จัดค่ายจริยธรรมภาคฤดูร้อนสำหรับเยาวชน  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1041  0012022547  ขอเชิญร่วมการแข่งขันกีฬา 5 ประสาน  อื่นๆ  เวียนภายใน
_1040  0011022547  ม.อ. ปัตตานี ร่วมกับประชาคม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดเวทีแสดงความคิดเห็นต่อสถานการณ์ผลกระทบต่อปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1039  0010022547  ม.อ. ปัตตานี จัดสัมมนาจริยธรรมในการดำเนินชีวิตโดยภูมิปัญญาชาวบ้านในท้องถิ่นภาคใต้ : กรณีศึกษาจากวรรณกรรมหนังตะลุง  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1038  0007012547  คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ. ปัตตานี จัดพิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ใน “วันครู”  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  เวียนภายใน
_1037  0002012547  ขอเชิญฟังการเสวนา “การยกฐานะวิทยาเขตปัตตานีเป็นมหาวิทยาลัยเต็มรูปแบบ : อนาคตที่มีคำตอบ”  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1036  2612122546  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนามบันทึกความร่วมมือกับ Raffles Museum for Biodiversity Research , National University of Singapore  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 94] กำลังแสดงหน้าที่ 95/179 [หน้าถัดไป = 96]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179