[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,400

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_1443  0031092553  ม.อ. ปัตตานี จัดกิจกรรมวันมหิดลและวันถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง  อื่นๆ  เวียนภายใน
_1442  0030092553  ม.อ. ปัตตานี ขอเชิญเยาวชนร่วมประกวดดิเกร์ฮูลูชิงแชมป์ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  เวียนภายใน
_1441  0029082553  ม.อ. ปัตตานี รับนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ตามโครงการ วมว.  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_1440  06/09/2553  ผอ.สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ได้รับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่น สาขาทัศนศิลป์จากกระทรวงวัฒนธรรม  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  เวียนภายใน
_1439  032/2553  ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาของเด็กพิเศษในจังหวัดชายแดนภาคใต้  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_1438  030/2553  รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงมน จิตร์จำนงค์ ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ประจำปี ๒๕๕๓  วิจัย  เวียนภายใน
_1437  33102553  ผศ.พิเชษฐ์ เปียร์กลิ่น ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติศิลปินยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทยรางวัลศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2553  วิจัย  ศรีตรัง
_1436  0026072553  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จพระราชทานปริญญาบัตร ณ ม.อ. หาดใหญ่  พระราชพิธี  เวียนภายใน
_1435  0025072553  ม.อ. ปัตตานี ให้ทุนการศึกษานักเรียนต่างพื้นที่เข้าเรียน รวม ๒๕๐ ทุน  ผลิตบัณฑิต  สื่อสารมวลชน
_1433  0000062553  เปิดแล้วงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑๘ ที่ ม.อ. ปัตตานี  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_1432  05/06/2553  การถวายงานรับใช้เบื้องพระยุคลบาท โดย นายพลากร สุวรรณรัฐ  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  เวียนภายใน
_1430  0024062553  ม.อ. ปัตตานี จัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑๘  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  เวียนภายใน
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 61] กำลังแสดงหน้าที่ 62/179 [หน้าถัดไป = 63]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179