[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,377

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_1276  2705052547  นิเทศศาสตร์ ม.อ.คว้าทุนแกรมมี่ ฟื้นมุมมองดีๆ ของชายแดนใต้ผ่านสื่อละคร  อื่นๆ  ศรีตรัง
_1275  2705052547  รัฐหนุนให้ ม.อ.ปัตตานี เป็นสถาบันพี่เลี้ยงให้ชุมชน ผลพวงจากโครงการเรียนรู้ร่วมกันสร้างสรรค์ สร้างชุมชนจัดทำแผนพัฒนาชุมชน โครงการบูรณาการตัวอย่างตามแผนยุทธศาสตร์ 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_1274  2705052547  นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้รับรางวับการประกวดผลงานศิลปกรรมเยาวชนทักษิณ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2547  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ศรีตรัง
_1273  2705052547  นักเรียนของศูนย์ปัตตานีได้รับเหรียญทองแดงจากการแข่งขันโอลิมปิกคณิตศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 1  อื่นๆ  ศรีตรัง
_1272  2705052547  ม.อ.ปัตตานี เปิดรับสมัครเยาวชนเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการเพื่อส่งเสริมทักษะและพัฒนามาตรฐาน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_1271  2705052547  คำกล่าวของนายสวาสดิ์ สุมาลยศักดิ์ จุฬาราชมนตรี ประธานคณะกรรมการกลางอิสลาม แห่งประเทศไทย  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_1270  2705052547  ม.อ.ปัตตานี ร่วมกับภาครัฐและเอกชนด้านการศึกษารวมพลัง เปิดเวทีพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาไทย  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_1269  2705052547  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วย เอกอัครราชทูต ประเทศตะวันออกกลาง เยี่ยม ม.อ.  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_1268  2705052547  พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_1267  2704042547  สัมมนาโต๊ะครูปอเนาะและผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อรับทราบแนวนโยบายของรัฐและรับฟังความคิดเห็นเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_1266  2704042547  วัฒนธรรม การชมศิลปะ  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ศรีตรัง
_1265  2704042547  ระดมแก้ปัญหาชายแดนใต้ ที่ ม.อ. ปัตตานี เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสันติสุข และพัฒนา ที่ยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 87] กำลังแสดงหน้าที่ 88/179 [หน้าถัดไป = 89]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179