[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,296

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_750  9524102539  ม.อ. ปัตตานี ขอเชิญร่วมแข่งขันรูสมิแลมินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ  อื่นๆ  เวียนภายใน
_749  9424102539  ม.อ. ปัตตานี จัดกิจกรรมวันรูสมิแล  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  เวียนภายใน
_748  9103102539  ม.อ. ปัตตานี ขอเชิญร่วมถวายผ้ากฐินพระราชทาน  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  เวียนภายใน
_747  8916092539  ม.อ. ปัตตานี จัดอบรมเรื่อง การจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_746  8716092539  ม.อ. ปัตตานี ขอเชิญร่วมกิจกรรมในวันมหิดล  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  เวียนภายใน
_745  8509092539  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พระราชพิธี  เวียนภายใน
_744  8328082539  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี จัดสัมมนาและเดินป่าหาสมุนไพร  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_743  8121082539  ขอเชิญร่วมแข่งขันเปตองชิงถ้วยพระราชทานที่ ม.อ. ปัตตานี  อื่นๆ  เวียนภายใน
_742  7805082539  ม.อ. ปัตตานี จัดอบรมการสร้างสื่อบุคคลด้วยศิลปะการแสดงพื้นบ้าน  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_741  7705082539  ม.อ. ปัตตานี จัดสอบแข่งขันความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับมัธยม  อื่นๆ  เวียนภายใน
_740  7112072539  โครงการจัดตั้งสถาบันกัลยาณิวัฒนาฯ จัดบรรยายพิเศษ "การจัดทำพจนานุกรมสองภาษาและพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์"  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_739  6901072539  ขอเชิญชมงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 4 ณ ม.อ. ปัตตานี  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 133] กำลังแสดงหน้าที่ 134/179 [หน้าถัดไป = 135]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179