[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,430

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_1872  0018072561  สื่อมวลชนและประชาสัมพันธ์ 5 วิทยาเขต เยือน ม.อ.ปัตตานี  อื่นๆ  เวียนภายใน
_1871  0017062561  สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ม.อ.ปัตตานี จัดทำมุมภาพเขียนแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะภาพ 3 มิติ ที่แรกในจังหวัดชายแดนใต้  อื่นๆ  เวียนภายใน
_1870  0015062561  ม.อ.ปัตตานี ขอเชิญร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล  อื่นๆ  สื่อสารมวลชน
_1869  0014062561  ม.อ.ปัตตานี เปิดเวทีสัมมนาเกาหลีศึกษาให้แก่อาจารย์ผู้สอนภาษาเกาหลี ระดับ ม.ปลาย ชูประเด็นนำเกาหลีศึกษาเข้าสู่ระบบอาชีวศึกษา รองรับยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_1868  0013052561  ม.อ.ปัตตานี ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกาบกล้วย หนึ่งในนวัตกรรมพลังวิจัยสู่โอท็อปสามดาว  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_1867  0012052561  ม.อ.ปัตตานี รับสมัครเยาวชนประกวดออกแบบเครื่องประดับจากวัสดุเหลือใช้ ชิงเงินรางวัลกว่า 1 แสนบาท  อื่นๆ  สื่อสารมวลชน
_1866  0006032561  แบรนด์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  อื่นๆ  เวียนภายใน
_1865  0005032561  ขอเชิญร่วมงานประเพณีไทยวันสงกรานต์ ณ ม.อ.ปัตตานี  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  เวียนภายใน
_1864  0004032561  ม.อ.ปัตตานี จัดแข่งขันเปตองชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  อื่นๆ  สื่อสารมวลชน
_1863  0003022561  ม.อ. จัดการแข่งขัน “PSU League” ให้นักกีฬาทุกวิทยาเขต เข้าร่วมการแข่งขันแบบเหย้าและเยือน  อื่นๆ  เวียนภายใน
_1862  0002012561  ม.อ.ปัตตานี จัดงานครบรอบ 50 ปี  อื่นๆ  เวียนภายใน
_1861  0001012561  ขอเชิญร่วมงานวันเด็ก ที่ ม.อ.ปัตตานี  อื่นๆ  เวียนภายใน
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 27] กำลังแสดงหน้าที่ 28/179 [หน้าถัดไป = 29]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179